De Orde is een hiërarchische organisatie. De loges in Nederland en België zijn onderdeel van de Grootloge van Nederland en België. Deze Grootloge op haar beurt is onderdeel van ‘The Grand Lodge of Europe’. De loges zijn in Nederland gebonden aan het verenigingsrecht. De loges zijn wettelijk volledig zelfstandige organisaties die strikt handelen naar regels en wetten van de Grootloge. Alle verenigingen die tot de Orde in Nederland behoren zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) met de daaraan verbonden plichten en rechten.