Vertrouwen, Verdieping en Verbinding

————————————————————————————–

A G E N D A

Uitnodiging “Open bijeenkomst” of “Thema-avond” in 2022

Dinsdag 6 september 2022: “Open-avond”
Om geheel vrijblijvend kennis te kunnen maken met de Odd Fellows Assen
en om te ervaren hoe een  Odd Fellows zitting in de praktijk wordt vormgegeven,
organiseert de Stroomdal loge een “Open Avond” in het Odd Fellowhuis aan de Hendrik de Ruiterstraat 2 te Assen.

Dinsdag 18 oktober 2022: “Thema-avond”
Inleider Peter Siebesma, klinisch psycholoog.

Dinsdag 15 november 2022: “Thema-avond”
Invloeden stikstofverbindingen op de natuur. Inleider Hans Dekker, deskundige ecologie bij de Provincie Drenthe

Voor deelname graag opgave naar:  86stroomdal@oddfellows.nl

Zie uitnodiging voor nadere info:   Open Zittingen en Thema-avonden 2022