Vertrouwen, Verdieping en Verbinding

————————————————————————————–

A G E N D A

Open Bijeenkomst op dinsdag 30 mei:

In deze Bijeenkomst ervaart u hoe een Odd-Fellowzitting in de praktijk wordt gehouden.

Na het zakelijk gedeelte van de avond dat vanaf 20:00 uur in onze Ontmoetingsruimte zal worden gehouden, gaan we naar onze Bezinningsruimte voor de Bijeenkomst.

Na afloop kan informeel, in de Ontmoetingsruimte, worden nagepraat en zal worden geprobeerd op al uw vragen een antwoord te geven.

 

Openbare lezing op dinsdag 6 juni:  

Op deze avond zal door de heer Bernard Hanskamp voormalig planoloog bij de Provincie Drenthe een lezing worden gehouden getiteld: “De Drentse Aa, speciaal de laatste 100 jaar 1923-2023”

Ook deze lezing in onze Ontmoetingsruimte begint om 20:00 uur.

Voor nadere info, zie:  Uitnodigingsbrief voor Open Bijeenkomst en Lezing

 

Wilt u van een of van beide uitnodigingen gebruik maken, dan bent u op beide avonden vanaf

19.30 uur welkom in de Ontmoetingsruimte van het Odd Fellowhuis.

Aan geen van beide avonden zijn kosten verbonden.

 

Voor uw bezoek kunt u zich aanmelden via  86stroomdal@oddfellows.nl