Odd Fellows

Stroomdal Loge No 86

Welkom op de website van de Stroomdalloge, de 86ste Odd Fellow loge in Nederland. Een onafhankelijke, niet politiek of godsdienstig gerelateerde levensbeschouwelijke organisatie gebaseerd op de overtuiging dat vriendschap meer brengt dan vijandschap,dat wederzijds respect en tolerantie meer opleveren dan macht en geld. Ons devies is: Vriendschap delen, Liefde geven en Waarheid zoeken. Odd Fellows hebben de behoefte om deze levensopvatting regelmatig   met elkaar te delen in besloten bijeenkomsten, waarbij gebruiken en handelingen van onze traditionele organisatie in ere worden gehouden.

De Stroomdalloge houdt iedere dinsdagavond om 20.00 uur dergelijke zittingen voor haar leden in het Odd Fellowhuis aan de Hendrik de Ruiterstraat 2 in Assen. Onze loge is opgericht in 1986 en heeft ca 45 leden die uit verschillende maatschappelijke geledingen komen en in leeftijd variëren van 40 tot 80 jaar. Bij toerbeurt houdt een van onze leden een korte bijdrage over een onderwerp van zijn keuze met bij voorkeur een link naar onze levensopvatting, krijgt daar alle ruimte voor en iedereen luistert er naar. Ook kunnen we daar met elkaar over in gesprek raken. Opening, bijdrage, sluiting en andere gesproken woorden worden afgewisseld met passende muziek, volgens een vast rituaal, waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd is.

Voor ons is een zitting een rustpunt in de week. Even afstand nemen van werk en dagelijks beslommeringen, even geen thuis en geen tv, maar een rustpunt om bij je zelf naar binnen te kijken en je af te vragen waar je afgelopen week nu eigenlijk mee bezig bent geweest en of dat werkelijk van belang was. Een zitting is geen meditatie of therapie, maar geeft gelegenheid voor persoonlijke bezinning. Na afloop van de formele zitting van ca een uur, praten we in een ongedwongen sfeer na met een drankje en soms een hapje en vooral met gesprek en conversatie met elkaar. Om ongeveer half elf is de avond meestal afgelopen. Ideale gelegenheden om aan persoonlijke verdieping te werken en om anderen te ontmoeten en te leren kennen.

De Stroomdalloge organiseert jaarlijks ook enkele lezingen of presentaties verzorgd door eigen leden of gastsprekers, waarbij ook belangstellenden welkom zijn. Zo nu en dan houden we open huis om belangstellenden de gelegenheid te bieden de Odd Fellow Stroomdalloge te leren kennen.

Heeft u belangstelling? Neem contact met ons op. U bent van harte welkom.

Hendrik de Ruiterstraat 2, 9401 KT Assen,  
T 0592 291224,  E 86stroomdal@oddfellows.nl