Odd Fellows

Odd Fellows misschien iets voor U?

Nee, zo vreemd (odd) gaan ze in niet meer gekleed in 2014 en ook is geheimzinnigheid op geen enkele manier aan de orde maar Odd Fellows zijn wél speciaal. Om te beginnen vanwege hun historie. In de tijd van  rondtrekkende werkzoekende ambachtslieden kregen deze maar weinig voet aan de grond in de plaatsen die zij aandeden. En dat was begrijpelijk omdat de plaatselijke vakmensen de concurrentie voelden van deze zelfstandige vreemdelingen (odd) en sloten hen dus maar uit.
Als reactie hierop zochten de odd’s (als fellow) steun bij elkaar en beloofden “voor elkaars weduwen en wezen te zorgen”. Vanuit deze grondgedachte riep de immigrant Thomas Wildey zijn lotgenoten op tot onderling meer respect, begrip en verdraagzaamheid en stichtte in 1819 zijn eerste loge in Baltimore (USA). Dit werd de basis van een wereldwijde organisatie de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) met meer dan een half miljoen volgers.
Odd Fellows zijn niet alleen mannen maar ook vrouwen met levenservaring en relativeringsvermogen. Zij beschikken naast een zelfstandige geest ook over een gezonde dosis idealisme, overigens zonder politieke of religieuze pretenties. Zij willen bevorderen dat onze wereld op een verantwoorde manier wordt doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Vanuit het ideaal  “alle Menschen werden Brüder” wisselen de Odd Fellows onderling hun gedachten en ervaringen uit en proberen elkaar en anderen als medemens te helpen als dat nodig is. Maar bij zingeving alleen blijft het niet. Odd Fellow loges zijn ook gezellige ontmoetingsplaatsen waar het goed toeven is en waar naast ernstige zaken ook en met veel plezier bij de vrolijke kanten van het leven wordt stilgestaan.
De loge-avonden zijn verdeeld in een formeel deel  (de zitting) met aansluitend een informele nazitting. Dat dit – in een tijd van individualisering- toch in een behoefte voorziet wordt bewezen door een hoge gemiddelde opkomstgraad op de loge-avonden.

Natuurlijk, we weten allemaal dat we het erg druk hebben, maar waarom zouden de Odd Fellow bijeenkomsten niet een oase kunnen zijn in het hedendaagse jachtige bestaan? Heet dat tegenwoordig niet “quality time”?

Odd Fellows, misschien iets voor u……………………..?