Odd Fellows

CMA

Commissie Maatschappelijke Activiteiten

 

Maatschappij en Orde

In de beginselverklaring van de Orde staat dat de Odd Fellows zich medeverantwoordelijk voelen voor wat zich afspeelt in de samenleving op aarde.
Naast de aandacht voor de medemens van de individuele Ordeleden hebben de besturen van de Asser Loges besloten om gezamenlijk actief te zijn op maatschappelijk terrein.
Onder de noemer Commissie Maatschappelijke Aktiviteiten (C.M.A.) wordt hieraan invulling gegeven.

 

Doelstellingen CMA

Waar mogelijk ongeacht kleur, ras of geloof op maatschappelijk gebied hulp, bijstand en steun verlenen aan personen, verenigingen en instellingen, die om welke reden ook niet geholpen ( kunnen) worden door derden.
C.M.A. richt haar aktiveiten bij voorkeur op regio Assen/ provincie Drenthe.

 

Realiseren doelstellingen

De leden van Asser Loges verstrekken jaarlijks een bijdrage.
Daarnaast organiseert de commissie diverse aktiviteiten, zoals een boekenmarkt, Koninginnedag markt, een concert. Bovendien kan de commissie een beroep doen op de leden voor deskundigheid op het vakgebied van o.a. advocatuur, accountancy en belastingzaken, arbeidsdeskundige, maatschappelijk werkster, medisch socioloog.

14 juni 2013
Asser Odd Fellows bezorgen gehandicapten fantastische avond
De vier Asser Odd Fellow loges hebben met een financiële bijdrage aan een toertocht ruim 50 verstandelijk gehandicapten een fantastische avond bezorgd.

Met circa vijftig oldtimers, cabrio’s en trikes is op vrijdagavond 14 juni jl. een rit gemaakt door het  fraaie Drentse landschap en het Fochteloërveen. Het weer kon niet beter en de stemming was opperbest. Deelnemers en chauffeurs genoten met volle teugen. In het bekende gevangenisdorp Veenhuizen werd bij Maallust en Kaaslust een tussenstop gemaakt en was er voor ieder een consumptie.

De deelnemers waren bezoekers van de Drentse Soos-Assen voor verstandelijk gehandicapten. De bezoekers wonen thuis, of begeleid zelfstandig of in een woongroep binnen een instelling. De 20 soosavonden per jaar zijn te verdelen in spelletjes- en knutselavonden, soms is er een speciaal thema zoals Sinterklaas, Kerst of carnaval. De avonden worden altijd afgesloten met een half uurtje disco.

Bestuur en vrijwilligers van de Drentse Soos wilden het seizoen afsluiten met een speciale avond en zochten daarvoor contact met de Odd Fellows die in het verleden de soos ook al eens sponsorden. Dit overleg resulteerde in een, door Lodewijk Osse georganiseerde, zeer geslaagde toertocht.

 

Informatie

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten, en/of heeft u vragen c.q. wilt u meer weten omtrent het werk van het C.M.A. adres: roel.zwiers@ziggo.nl