Odd Fellows

Open zitting

“Odd Fellows is een leerschool voor het leven”

Om kennis te maken met de Odd Fellows en om te ervaren hoe wij onze zittingen in de praktijk vormgeven, organiseert de Asser Stroomdal Loge nr. 86 op
dinsdag 28 februari 2017 een
“Open zitting”
in ons Odd Fellowhuis aan de Hendrik de Ruiterstraat 2, 9401KT te Assen.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom, waarna de zitting om ca. 20.00 uur in onze speciale “zittingsruimte” begint. Na afloop van de zitting (om ca. 21.00 uur) gaan we terug naar de ontmoetingsruimte om, onder het genot van een hapje en een drankje, na te praten en om op uw vragen een antwoord te geven.

In grote lijnen bestaat een zitting uit:
Een openingswoord door de voorzitter, een “bouwsteen” door één van de leden en een slotwoord dat wordt uitgesproken door de ondervoorzitter. Deze drie elementen worden afgewisseld met gepaste muziek, welke ons de gelegenheid geeft om het gesprokene even op ons te laten inwerken en om te genieten van de gekozen muziek. 

Al met al wordt op deze wijze gepoogd een sfeer op te roepen, die past bij zingeving en reflectie.

Wij zouden het zeer op prijs stellen om u op 28 februari te mogen ontvangen.

Graag uw opgave aan: 86stroomdal@oddfellows.nl